Phone: ९८०७७०५७१२, ९८६३९१९९३०
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | वडा नं. ६ तेरहौता
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क

शिक्षकहरु

महेन्द्र यादव
देव नारायण गोईत
दुनालाल साह
सन्तोष कुमार गुप्ता
संजय कुमार चौधरी
कामना ठाकुर
रामदेव मण्डल
दिपेन्द्र कुमार चौधरी
नेमराज प्रसाद यादव
केदारनाथ साह
घनश्याम चौधरी
संजय कुमार इसर
विरेन्द्र कुमार यादव
विजय कुमार चौधरी
ललिता कुमारी महतो
डम्बर नारायण चौधरी